Longitud òptima de les Metaetiquetes

Meta Títol

El meta títol és el títol de la pàgina web i el text que es mostrarà al restultado de la recerca i també a la pestanya del navegador un cop ja estem navegant al lloc web .

Al número aconsellat de caràcters ha de ser entre 50-70 .

Meta Descripción:

Resum descriptiu del contingut de la pàgina web .

En el resultat de les cerques de Google és el paràgraf que apareix a sota del títol.

La longitud màxima no ha de superar els 250 caràcters . No ha haver salts de línia .

Meta Paraules Clau:

Han de ser paraules o frases curtes representatives del contingut de la web . Són les paraules o termes que esperem que l'usuari entri en Google o altres cercadors per trobar-nos.

La longitud màxima de les paraules clau no ha de superar els 500 caràcters ( prop de 25 paraules clau ) . Han d'anar separades per comes .

recomanacions :

Recomendacions:

Es recomana que el títol o descripció incloguin algunes paraules clau.

Un truc:

Si inserim al metatítol o metadescripció el nostre telèfon de contacte, l'usuari ho podrà consultar des de la mateixa pàgina de resultats de Google sense necessitat d'entrar al nostre web. En alguns casos això ens pot interessar .

Resumen:

  • Meta títol : < 70 caràcters
  • Meta descripció : < 250 caràcters
  • Meta Paraules clau : < 500 caràcters ( 25 paraules )

* Podem comptar els caràcters des word o atorga editor de text o fins i tot d' sde pàgines web com aquesta : http://www.contadordepalabras.com