FAQ

Quin cost te una pàgina web?
Els preus són molt variables. Hi ha webs que poden costar 500€ i d’altres que en poden costar 10.000€, si bé no hi ha límit i hi ha pàgines que poden costar milions d’euros
Quins factors influeixen en el preu de una pàgina web?

A banda del volum de pàgines o la complexitat del disseny. Els factors que més influeixen en un preu són les funcionalitats que es requereixen.
Depenent de les funcionalitats, simples o complexes, estàndards o rares obtindrem una idea dels seus costos.

 • Funcionalitat web simple i estàndard = €
 • Funcionalitat web  complexa i estàndard = €€
 • Funcionalitat web simple i rara= €€
 • Funcionalitat web complexa i rara = €€€

Entre les estàndards podríem considerar les habituals:  

 • Secció de notícies
 • Secció esdeveniments
 • Galeries multimèdia
 • Galeries de imatges
 • Catàleg de productes
 • Formulari de contacte
 • Blog

Entendríem per funcionalitats rares les que serien pròpies de cassos concrets.
Per exemple una empresa que vulgui vendre espelmes per Internet, necessitarà una funcionalitat estàndard complexa, com pot ser una botiga en línia.
Però, si per exemple, vol  vendre espelmes a mida i els preus van per pes de cera emprada, necessitarà una funcionalitat simple i rara (no estàndard) que li calculi els preus a partir de una llargària i diàmetre escollit.

Com obtenir un pressupost web acurat?

Un lloc web acostuma a ser una feina a dues bandes, per una bada el professional web ha de desenvolupar el lloc, per altra banda el client ha de preparar el material.

Per a obtenir un pressupost ben acurat recomanem que el client prepari tot el que pugui d’avantmà.

 • Arbre de seccions.
 • Informació que volem que mostri el lloc
 • Definició de les funcionalitats requerides.
 • Llistat de llocs d’exemple amb comentaris de que és el que agrada de cada lloc o funcionalitat en la que cal fixar-se

Tot el que pugui avançar el client serà àmpliament recompensat amb un pressupost ajustat, ja que el professional web valorarà el projecte en la justa mesura sense por de picar-se els dits i  a banda es farà la idea de que el tracte amb el client pot ser fluid i àgil, comptant menys hores en partida de gestió.

Què no s'inclou habitualment als nostres pressupostos web?
Habitualment els nostres pressupostos són pressupostos de programació i disseny web.

A no ser que en algun dels punts del pressupost s’especifiqui, el pressupost no inclou altres  tasques que no siguin les relacionades directament amb la instal•lació, configuració, programació o maquetació web.

Com poden ser:

 •  
 • Fotografía
 • Animacions
 • Il•lustracions
 • Redacció de textos o traducció de textos
 • Creativitats
 • Disseny d’imatge corporativa
 • Vídeos
 • Elecció de paraules clau títol i descripció del lloc

Aquest material  l’ha d’aportar el client.

Si és necessari, Comunic-art s’ofereix a fer-se càrrec de l’elaboració de tot el material. Però solament quan  s’acordi amb el client i s’especifiqui que així ha de ser. No per defecte.

Quines són les condicions de pagament a l'acceptació de pressupost?
A Comunic-art acostumem a demanar el 30% per avançat i la resta a la finalització del projecte: una vegada el client ha fet la revisió final i abans de penjar la web al servidor final o del client.
Es pot garantir la primera pàgina de Google amb web SEO?
La promesa d'una determinada posició en el rànquing de Google es rarament factible.
En primer lloc per a poder fer una estimació d’aquesta envergadura cal fer una anàlisis exhaustiu del lloc web que cal posicionar i de la seva competència. La garantia mai es pot donar d’entrada.
A banda pot ser que en el mateix moment que s’estigui volent posicionar un lloc web, els competidors immediats estiguin treballant per al mateix invertint més recursos dels que podem aportar i frustrant el nostre objectiu
Per tant la proposta adequada, o sensata, que ha d’oferir una feina de SEO, és la de augmentar el rendiment de la pàgina. Depenent de la pàgina poden ser: ventes, conversions, inscripcions a cursos, registres a formularis, etc...
No només ens hem de  centrar en incrementar les visites, pot ser simplement dirigir els esforços a que les visites les efectuï només el nostre públic objectiu.