Provident Fire Plus Seguros

Provident Fire Plus és una asseguradora especialitzada en assegurances per a bombers.

És una web corporativa realitzada en tecnologia de codi lliure Wordpress.

Compta amb una pàgina inicial amb passi de diapositives, blocs i franges informatives i un complet menú horitzontal amb subseccions que es desplega de baix a dalt.

El web està realitzada en un sol idioma i té un disseny responsiu que s'adapta de manera adequada a tot tipus de pantalles, des d'ordinadors de sobretaula a tablets i smartphones.