magento

Búsqueda avanzada Magento 2

Una función de búsqueda avanzada, que permita a los clientes encontrar rápidamente un producto, es una de las claves para el éxito de una tienda online. Magento 2 se ha mejorado incluyendo funcionalidades tales como el autocompletado o las sugerencias de búsqueda y soporte para diferentes tipos y motores de búsqueda.

Posar metaetiquetes a Magento

Per afegir les metaetiquetes en Magento hem d'accedir al panell de control i dirigir-nos a:

  • Sistema / configuració / disseny / capçalera HTML

Des d'aquesta pantalla podem afegir tots els metatags:

  • meta Títol
  • meta Descripció
  • meta Keywords

Meta etiquetas Magento

També és interessant posar les metaetiquetes a la resta de pàgines, sobretot en la qual hagi de ser la nostra pàgina d'inici o home.

Añadir favicon a Magento

El Favicon es el icono que aparece en las pestañas de nuestro navegador. El Favicon nos ayuda a diferenciar visualmente una pestaña de otra y hacernos más fácil la navegación. Arrastrando el Favicon a la barra del navegador nos añade un icono de acceso a la página web quedándo en favoritos, de ahí procede el nombre: "Favorite Icon". Añadir el Favicon en Magento es muy simple. Solo debemos acceder al panel de adminsitración y dirigirnos al lugar indicado:

Evita missatges d'spam a les valoracions de Magento sense utilitzar captcha

Si teniu funcionant una botiga Magento, segurament haureu rebut algunes valoracions de producte amb contingut no dessitjat en forma d'spam. Moderar uns pocs comentaris pot ser fàcil, però si el nombre d'enviaments és elevat, la validació d'aquestes valoracions pot convertir-se en un ardu treball.

Com segurament coneixeu, tenim l'opció de fer servir un CAPTCHA, utilitzat a la majoria de les webs, però introdueix un element de dificultat a l'usuari legítim que vol comentar un producte i no sempre evita que l'spam s'enviï.

Productes suggerits, productes relacionats, ventes creuades

A Magento comptem amb una sèrie d’eines de màrqueting, entre aquestes trobem la possibilitat de relacionar els productes del catàleg entre si per aconseguir una experiència de venta més rentable. Trobem diferents tipus de productes i relacions: els productes suggerits, els relacionats i les ventes creuades, en aquest article aclarim quin és quin, l’objectiu pel qual han estat ideats i on es mostren per defecte.

Subscriure a RSS - magento