Erscharter

Erscharter és un portal de referència en seguretat viària, que ha estat impulsat per la Comissió Europea.

A Comunic-art, treballant de manera coordinada amb altres desenvolupadors i directors de projecte, vam dur a terme la realització de mòduls Drupal.