Escola de Cultura Pràctica

L'Escola de Cultrua Pràctica és una escola de batxillerat, trilingüe i situada al centre de Terrasa. Fundada al 1940, compta a l'actualitat amb uns 900 alumnes.

Disseny i programació Drupal d'aquest web tipus portal amb notícies, sistemes de galeries i multitud de destacats.

Destaquem la realització d'un gestor de contingut fet a mida, pensat per a modificar qualsevol informació de la web. Essencial per una web amb tant volum d'informació i tantes actualitzacions.