Fundacio.cat

Fundacio.cat és la fundació que gestiona els dominis.cat propis de Catalunya.

Per a ells, a Comunic-art, hem dut a terme un sistema que permet la caracterització dels dominis .cat. D'altra banda ens hem encarregat del disseny i programació de les noves seccions del domini .barcelona.

El sistema de caracterització dels dominis.cat permet, als propietaris d'un domini, consultar la informació d'aquest i si cal editar-la i completar-la.
 
El sistema compta amb un fluxe de notificacions per a una millor comunicació amb l'usuari. El web ha estat realitzada en Drupal i funciona integrada a fonts d'informació amb bases de dades de dominis i altres tecnologies que permeten la gestió dels dominis.