Petit Racó

Petit racó és un web de presentació dels serveis i espai d'una "Mare de dia", una educadora infantil que s'ocupa d'un grup reduït de nens en una llar.

El web està realitzada en Wordpress i adaptada a dispositius mòbils. La seva estructura de navegació és original i dissenyada en "One page" una única pàgina allargada amb un menú que crida per àncora les diferents seccions. A part compta amb un bloc complet. Es tracta d'una pàgina senzilla, però original i amb un disseny fresc i dolç.