Drupal 8, característiques i novetats

Personalització a Drupal 8

Camps amb més prestacions a Drupal 8

Drupal 8 amplia el nucli incorporant més tipus de camps i permetent més relacions entre aquests i els tipus de continguts. Els comentaris es tracten ara com un camp, això permet, per exemple, afegir-los de manera senzilla a un catàleg de productes. També els formularis es poden crear de manera més personalitzada al comptar amb més camps.

Personalització de les pàgines amb Vistes a Drupal 8

Les vistes o Views ara estan construides i molt integrades al nucli (core). La pàgina d'inici es pot tractar directament amb vistes, per lo que és més simple d'administrar i personalitzar.

L'administrador pot preparar més a mida l'administració de les pàgines per a millorar i fer més fàcil l'administració de pàgines complexes. 

Editor de contingut molt millorat a Drupal 8

L'editor que incorpora Drupal, el WYSIWYG CKEditor, ha sofert millores considerables per a fer més completa l'edició. També s'ha pensat en la comoditat per lo que s'ha creat un context més intuitiu dividit en dues columnes. Cal destacar que Drupal, ara compta amb la possibilitat d'editar directament el contingut desde el frontend sense haver d'entrar al mode d'edició total.

S'ha procurat millorar la facilitat de generar continguts en estat de borrador.

La configuració del editor WYSIWYG s'ha fet més simple sense deixar de banda la seguretat.

Nou sistema de configuració a Drupal 8

Drupal 8 compta amb un sistema de gestió d'arxius integrat, que fa més senzill traslladar els canvis de configuració, com per exemple, tipus de contingut, camps o vistes, des de la web en desenvolupament a la versió de producció. El sistema també compta amb versions de control, pel que tot plegat significa un gran canvi.

Drupal 8 és més adaptable!

Dispositius mòbils Drupal 8

Tots els temes i plantilles de Drupal, són responsius, és a dir s'adapten a les diverses amplades de pantalla dels dispositius mòbils. Aquesta característica no es queda només al frontend, també la part d'administració i la barra d'eines, compta amb una versió adaptada als diferents dispositius per a una millor gestió dels continguts.

HTML 5 a Drupal 8

Drupal 8 es basa amb HTML 5, pel que les possibilitats de les plantilles de Drupal àmplies i més simples de gestionar amb elements i classes.

Més accecibilitat a Drupal 8

Drupal 8 incorpora millores en l'accesibilitat gràcies a la incorporació dels WAI-AIRA estàndars.

*WAI-ARIA (the Accessible Rich Internet Applications Suite) defineix la manera de fer accesible per a les persones amb discapacitat el contingut d'una web o aplicació, i és d'especial utilitat amb contingut dinàmic i controls d'interfície d'usuari avançats desenvolupats amb Ajax, HTML, JavaScript, i tecnologies relacionades

Idoiomes a Drupal 8

El sistema de traducció s'ha millorat de cap a peus per millorar la gestió dels llocs mulit-idioma.

Aplicacions mòbils a Drupal 8

Drupal 8 permet el desenvolupament de web services i aplicacions mòbils, en aquest sentit, també, incorpora el "state-of-the-art Hypertext Application Language" (HAL) que permet relacionar de maneres diverses els enllaços i les APIs.

Altres millores i novetats de Drupal 8

Migració desde versions anteriors: Drupal7 i Drupal 6

Les anteriors versions de Drupal suportaven l'actualització desde la versió inmediatament anterior. Drupal 8 inclou eines d'importació (inspirades en el mòdul Migrate) per permetre la importació del contingut des de Drupal 6 o Drupal 7 a Drupal 8.

Nucli més àgil a Drupal 8

Alguns mòduls que no es fan servir, com a components de base, en la majoría dels llocs Drupal, han estat esborrats del nucli: Blog, Enquestes, Perfil, etc...

El mòdul de PHP ha estat esborrat per a promocionar unes millors pràctiques de construcció dels llocs web i fer-los més segurs.

Millores a les APIS per a desenvolupadors i maquetadors de temes en Drupal

La nova versió de Drupal contempla millores molt significatives. La nova versió s'integra totalment amb les tècniques del PHP modern. La possibilitat que això ofereix alhora de crear mòduls i temes és considerable.

Més flexibilitat amb la OOP a Drupal 8

La nova versió compta amb programació orientada a objectes (OOP). Això significa que és més facil posar i treure peces a un lloc i canviar el comportament de Drupal.

Les entitats i APIs de camps més unificades a Drupal 8

Amb més utilitats per les entitats i els camps al nucli de Drupal només cal aprendre una API, tant per a menús com a per a formularis.

Sistema de confiuguració unificat a Drupal 8

El sistema de configuració s'ha unificat i suporta el desplegament treballant de manera compenetrada amb el sistema multidioma.

Llibreries de frontend actualitzades amb les últimes versions

Drupal 8 incorpora les llibreries de frontend: jQuery 2.0.3 i jQuery UI 1.10.2. Aquest tipus de llibreries amplien les possibilitat d'efectes dinàmics, com són el desplegament d'elements, menús o capes gràfiques, etc.

Drupal 8 i Symfony 2

Drupal 8 s'ha basat totalment en Symfony 2 i els seus components. D'aquesta manera Drupal es reinventa.

Components de Symfony 2

Drupal compta amb components com Guzzle, Assetic i d'altres que permeten una millor comunicació amb components provinents de terceres parts, ja siguin components de xarxes socials, portals de vídeos, etc.

Twig, facilita la creació de temes o plantilles en Drupal 8

La nova versió inclou el motor de PHP per plantilles anomenat Twig. Això permet més flexibilitat, rapidessa i seguretat. La redacció del codi per als temes de Drupal es simplifica.

PHPUnit tests a Drupal 8

Una de les millores que ens ajudaran molt, és la possibilitat de fer tests complets de manera senzilla per a garantir un lloc sense errors gràcies al PHPUnit.

Backbone pel frontend.

Backbone és una de les grans llibreries incloses a Drupal 8 i s'utilitza en gran mesura en el nucli per a la sincronització de l'estat i el modelatge de dades.

*Aquest post que acabeu de llegir és una traducció en format resum de l'article original que podeu trobar a la web oficial de Drupal