Evita missatges d'spam a les valoracions de Magento sense utilitzar captcha

Si teniu funcionant una botiga Magento, segurament haureu rebut algunes valoracions de producte amb contingut no dessitjat en forma d'spam. Moderar uns pocs comentaris pot ser fàcil, però si el nombre d'enviaments és elevat, la validació d'aquestes valoracions pot convertir-se en un ardu treball.

Com segurament coneixeu, tenim l'opció de fer servir un CAPTCHA, utilitzat a la majoria de les webs, però introdueix un element de dificultat a l'usuari legítim que vol comentar un producte i no sempre evita que l'spam s'enviï.

Drupal 8, característiques i novetats

Drupal 8 está a punt d'aterrar. Promet ser la versió més personalitzable i adaptable de totes. La comunitat de Drupal ha estat reballant intensament i està a punt de presentar aquesta nova versió. A continuació us fem un resum de les noves característiques i capacitats de Drupal 8.

Una dada: només en les millores de que afecten als temes de Drupal i APIs hi ha treballat un equip de 1700 persones - i això es una ínfima part de tot el que aporta Drupal 8!